آس، 19 اسفند

لوکاس وازکز رئال را به یک چهارم رساند
ورود محصول آکادمی سرنوشت بازی را تعیین کرد
کریستیانو یک گل دیگر زد و حالا 13 گله است
کیلور به 720 دقیقه گل نخوردن رسید
برنابئو، توتی را تشویق کرد
رئال با پیروزی در دو بازی رفت و برگشت صعود کرد