آسیابی که آبَش دست معاون رئیس جمهور است!

شهیندخت مولاوردی در ادامه سخنان مضحک و کذب خود، ادعا کرد که روستایی در استان سیستان و بلوچستان داریم که همه مردانش اعدام شده اند و بار دیگر با این سخنان واهی بهانه ای دست دشمنان نظام داد.