آسیب 71 درصد شرکت‌های انگلیسی از تحریم‌های ضد روسی

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های انگلیسی از تحریم‌های غرب علیه روسیه که در سال جاری میلادی در پاسخ به جنگ اوکراین اعمال شد، آسیب دیده و دچار ضرر و زیان شده‌اند.