آشتی با تهران را گام به گام ارزیابی می کنیم

نخست وزیر کانادا می گوید دولتش گام ها به سوی آشتی مجدد با ایران و عادی سازی روابط با تهران را با احتیاط خواهد برداشت.

به گزارش تحلیل ایران ؛ “جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا که از زمان روی کار آمدن، موضعی متفاوت از دولت قبل در قبال سیاست خارجه گرفته، امروز نظرش را در خصوص نحوه تعامل با رژیم صهیونیستی و ازسرگیری روابط با ایران، بیان کرد.
بر اساس گزارش هافینگتون پست، ترودو که در مصاحبه ای توئیتری با مردم گفت وگو می کرد، ابتدا با مردی به نام “پُل دارتسون» روبرو شد که گفت “من در …