آشتی کنان رسمی طارمی و رسانه ها ناکام ماند!

به گزارش ایسکانیوز، خبرنگاران هنوز هم با وجود عذرخواهی های مهدی طارمی از او گله دارند و رابطه آنها مانند گذشته حسنه نشده است.
طارمی در جریان روزی که منجر به اعتصاب قرمزها شد به درگیری با اصحاب رسانه پرداخت و زمانی که به وی گفتند سکوت کند تا بزرگترهای تیم در خصوص خبرنگاران نظر بدهند اعلام کرد بزرگ پرسپولیس است!
مهاجم قرمزها پس از آن بیان جمله مذکور را کذیب کرد اما در عین حال از خبرنگاران نیز عذرخواهی کرد.
وی در جریان بازی پرسپولیس برابر تراکتورسازی تی شرتی منقش به تصاویر زنده یاد هادی نوروزی کاپیتان …