آش نخورده و دهان سوخته نتیجه توافق شتابزده

یک روزنامه زنجیره ای اذعان کرد مشکل ایجاد شده برسر برقراری مجدد سوئیفت و همکاری بانک های اروپایی با ایران، بر سر محتوای توافق هسته ای است.