آغاز برداشت گاز از فاز ۱۹ پارس جنوبی

با آماده سازی مراحل نصب و اتصال سکوی SPD۲ و ۱۹C و نیز اجرای خط لوله جریانی دو سکو ، عملیات تولید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز استحصالی این بخش برای انتقال به پالایشگاه خشکی فاز ۱۹ آغاز شد.