آغاز حمایت از صنایع پایین دستی با صندوق کالایی

شهروند| بورس کالا از بخش های مالی جدید درحوزه بازار سرمایه است که درحال حاضر فعالیت محدودی درحوزه کالایی ایران دارد. این حوزه هنوز هم برای مردم و فعالان اقتصادی (در معنای عام) چندان شناخته شده نیست. این بازار که باعث شفافیت و رقابت درحوزه معامله کالاهای زیرساختی خواهد شد، در ایران چند سالی است که روند رو به رشدی دارد اما حالا با امیدهای تازه اقتصاد ایران در پساتحریم به نظر می رسد این بازار نقش پررنگ تری در آینده بیابد.
براساس تازه ترین خبرها، قرار است بورس کالا برای استقبال و استفاده از فضای پسابرجام …