آغاز دوباره مذاکرات صلح سوریه از فردا در ژنو

استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از آغاز مجدد مذاکرات صلح در تاریخ ۹ مارس خبر داد.