آغاز رسمی رسیدگی به اتهامات مندی با افشای جزئیاتی ترسناک

در نخستین جلسه رسمی رسیدگی به اتهامات مدافع تیم فوتبال منچسترسیتی، جزئیاتی جدید از اتهامات نسبت داده شده به او افشا شده است.