آغاز نمایشگاه سالانه گالری «اثر» با آثار ۱۱ هنرمند

توضیح ندارد