آغاز هجمه سعودی به تونس؛ الحیات: انقلاب تونس «ساختگی» است

روزنامه سعودی “الحیات» با انتشار گزارشی به بررسی شکل گیری بحران های موجود در کشورهای عربی پرداخت و نوشت: “انقلاب ساختگی» از تونس آغاز شد، به همه کشورهای عربی آسیب زد و خسارات بسیاری را در پی داشت.