آقای رئیس جمهور! شما هم کشور را با نفت ۲۵ دلاری اداره نمی کنید؛ به شما اطلاعات غلط می دهند

رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: در دولت قبل وقتی تحریم شدیم، فروش نفت ما از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه به ۷۰۰ هزار بشکه کاهش یافت. اگر قیمت نفت در دولت قبل البته در مقاطعی بالا بود، میزان فروش نفت ما هم بسیار کاهش یافته بود.