آقای نوبخت فراکنی می کنند!/ دولت به جای حمایت پشت مان را خالی کرده است

مسءول روابط عمومی صدا و سیما گفت: سال گذشت اگر بودجه صدا و سیما و نهادهای فرهنگی را مقایسه کنیم، می بینیم بودجه نهادهای دیگر بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته درحالی که بودجه صدا و سیما تنها یک درصد افزایش داشته است.