آلمان به دنبال اصلاح قانون مهاجرت برای مقابله با بحران کمبود نیروی کار ماهر

این روزها برای مقابله با بحران بی‌سابقه کمبود نیروی کار ماهر در آلمان، دولت به دنبال راهکارهایی برای جذب مهاجران به منظور جبران این کمبودها است.