آلگری: باید زودتر دی‌ماریا را تعویض می‌کردم

مکس آلگری، سرمربی یوونتوس، می‌گوید نگران مصدومیت آنخل دی‌ماریا نیست اما باید زودتر او را از زمین بیرون می‌کشید.