آل سعود، خنجری در قلب اعراب

به گزارش نامه نیوز، استمرار اعتراضات و مخالفت ها علیه اقدام خائنانه شورای همکاری خلیج فارس در معرفی حزب الله لبنان به عنوان یک گروه تروریستی، این روزها به پدیده ای روزمره تبدیل شده است. در تازه ترین خبر، مردم تونس در یک حرکت نمادین به تظاهرات در حمایت از حزب الله لبنان و خط مقاومت ضد صهیونیستی پرداخته اند و اقدام شرم آور آل سعود در ریخت و پاش دلارهای نفتی برای تطمیع و تهدید سایر کشورها به منظور وادار کردن آنها به تبعیت از امیال آل سعود را قویاً محکوم کرده اند. رسانه های سعودی در واکنش به اعتراضات مردم …