آمادگی چین برای مذاکره در خصوص مساله هسته ای کره شمالی

وزیر خارجه چین گفت: پکن آماده است تا در قالب هر فرمتی در خصوص برنامه هسته ای کره شمالی مذاکره کند.

به گزارش تحلیل ایران به نقل از اسپوتنیک، وانگ یی وزیر خارجه چین روز سه شنبه در سخناتی تاکید کرد: پکن آماده است تا در چارچوب هر فرمتی درباره مساله هسته ای پیونگ یانگ گفتگو کند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما آماده هر گونه طرح ابتکاری هستیم که به بازگشت به روند مذاکره در خصوص مساله هسته ای کره شمالی، کمک کند. طرف های مختلف فرمت های گوناگونی را پیشنهاد داده اند، شامل گفتگوهای دوجانبه، سه جانبه، …