آمارها می گویند: ماموریت غیرممکن رم مقابل رئال

مدیر و مربی باشگاه رم با خوشبینی از جبران شکست 2-0 بازی رفت برابر رئال صحبت کرده و نتیجه بازی برگشت را 3-0 به سود جالوروسی پیش بینی کرده اند.