آمار نگران کننده مهاجمان استقلال

دو بازیکنی که غالبا در خط آتش استقلال قرار گرفته اند و تعداد بازی های 90 دقیقه ای چشمگیری هم دارند در لیگ پانزدهم گل های زیادی به ثمر نرساندند. جابر انصاری و سجاد شهباززاده که صاحب بیشترین بازی در لیگ پانزدهم هستند آمار عجیب و نگران کننده هر سه، چهار بازی یک گل را از خود برجا گذاشته اند که این روند با آنچه از وضعیت استقلال در جدول می بینیم هرگز همخوانی ندارد…
شهباززاده: هر 272 دقیقه یک گل
انصاری: هر 347 دقیقه یک گل
شاید اگر مهدی رحمتی در برخی بازی ها به مدد استقلال نمی آمد، یا امید ابراهیمی که در …