آگهی استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی معتبر پارس کرون واقع در استان تهران

آگهی استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی معتبر پارس کرون واقع در استان تهران
آگهی استخدام حسابدار
حسابدار خانم جهت شرکت بازرگانی معتبر پارس کرون در تهران استخدام می شود.
شرایط آگهی استخدام:
با حداقل ۲ سال سابقه کار
تلفن: ۲۲۷۴۷۷۳
شماره فکس: ۲۲۲۲۶۸۹۱
ایمیل: CV@parscrown.com
آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 29 اسفند 1394