آگهی استخدام مدیر تولید و مسئول کنترل کیفیت در استان خراسان رضوی

آگهی استخدام مدیر تولید و مسئول کنترل کیفیت در استان خراسان رضوی
آگهی استخدام مدیر تولید و مسئول کنترل کیفیت
نیروهای زیر در خراسان رضوی استخدام می شود.
شرایط آگهی استخدام:
مدیر تولید (۱ نفر/ با سابقه/ آشنا به صنعت فورج) مسئول کنترل کیفیت (۱ نفر/ با سابقه/ آشنا به صنعت فورج)
تلفن: ۰۹۳۸۵۱۵۶۵۷۰
آخرین مهلت درخواست استخدام: 29 اسفند 1394