آگهی استخدام مهندس برق و مکانیک و تکنسین فنی در یک شرکت واقع در استان تهران

آگهی استخدام مهندس برق و مکانیک و تکنسین فنی در یک شرکت واقع در استان تهران
آگهی استخدام مهندس برق و مکانیک و تکنسین فنی
یک شرکت فعال در زمینه تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان از افراد ذیل با حداقل 3سال سابقه کار
مرتبط استخدام می نماید:
شرایط آگهی استخدام:
1-مهندس برق و مکانیک(6نفر)
2-تکنسین فنی تاسیسات موتورخانه و آسانسور(6نفر)
ارسال رزومه به آدرس: khadamatnovin.job@gmail.com
آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام : 29 اسفند 1394