آگهی استخدام کارشناس اداری و بازرگانی و IT و منشی در یک شرکت مهندسی نرم افزار واقع در استان خراسان رضوی

آگهی استخدام کارشناس اداری و بازرگانی و IT و منشی در یک شرکت مهندسی نرم افزار واقع در استان خراسان رضوی
آگهی استخدام کارشناس اداری و بازرگانی و IT و منشی
یک شرکت مهندسی نرم افزار در مشهد استخدام می نماید:

ردیف
عنوان استخدام

۱
کارشناس اداری آشنا به حسابداری

۲
منشی

۳
کارشناس بازرگانی

۴
کارشناس IT

آدرس محل استخدام: لادن ۱۵- پلاک ۲
تلفن: ۳۵۰۹۶۸۶۵
آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 29 اسفند 1394