آگهی استخدام کارشناس ارشد آزمایشگاه نفت و گاز در پروژه نفتی واقع در استان خوزستان

آگهی استخدام کارشناس ارشد آزمایشگاه نفت و گاز در پروژه نفتی واقع در استان خوزستان
آگهی استخدام کارشناس ارشد آزمایشگاه
کارشناس ارشد آزمایشگاه نفت و گاز جهت اشتغال در پروژه نفتی در اهواز استخدام می نماییم.
شرایط آگهی استخدام:
با حداقل ۱۰ سال سابقه کار و مسلط به زبان انگلیسی
ایمیل: cv@kimiashimifarayand.com
آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام : 29 اسفند 1394