آگهی استخدام کارشناس ارشد زبان خارجی در استان فارس

آگهی استخدام کارشناس ارشد زبان در استان فارس
آگهی استخدام کارشناس ارشد زبان
استخدام فوق لیسانس زبان های خارجه
با حقوق مکفی
تلفن تماس 09171172627
آخرین مهلت درخاست استخدام: 29 اسفند 1394