آگهی استخدام کارشناس حسابداری در شرکت صنایع غذایی به آرا واقع در استان فارس

آگهی استخدام کارشناس حسابداری در شرکت صنایع غذایی به آرا واقع در استان فارس
آگهی استخدام کارشناس حسابداری
شرکت صنایع غذایی به آرا
کرانچیبس و چاکلز
جهت تکمیل کادر خود استخدام می نماید.
شرایط آگهی استخدام:
حسابدار فروش حداقل مدرک لیسانس حسابداری
مسلط به کامپیوتر و اکسل
آدرس انتهای سفیر جنوبی بعد از میدان مهارت
تلفن 38241517
آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام : 29 اسفند 1394