آگهی استخدام کارشناس مدیریت یا صنایع در یک شرکت بین المللی واقع در استان تهران

آگهی استخدام کارشناس مدیریت یا صنایع در یک شرکت بین المللی واقع در استان تهران
آگهی استخدام کارشناس مدیریت یا صنایع
یک شرکت بین المللی از واجدین شرایط زیر برای سمت کارشناس خرید(تدارکات) استخدام می نماید:
شرایط آگهی استخدام:
-فارغ التحصیل رشته های مدیریت یا صنایع
-آشنایی کافی به زبان انگلیسی
-آشنایی کامل به نرم افزار
-حداقل 1سال سابقه کار مرتبط
-حداکثر 30سال سن
واجدین شرایط آگهی استخدام می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:
Intico.recruitment@gmail.com
آخرین مهلت ارسال …