آگهی استخدام کارشناس مکانیک یا صنایع در استان تهران

آگهی استخدام کارشناس مکانیک یا صنایع در استان تهران
آگهی استخدام کارشناس مکانیک یا صنایع
یکنفر مسلط بر کنترل و تضمین کیفیت دارای سابقه کار مرتبط خودرویی با مدرک
کارشناسی مکانیک یا صنایع جهت همکاری در تهران استخدام می شود.
ارسال رزومه : ۴۴۹۰۵۶۳۵
تلفن : ۴۴۹۰۵۶۴۰
آخرین مهلت درخواست استخدام : 29 اسفند 1394