آگهی برتر معرفی شد

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- روابط عمومی آگهی بانک گردشگری به عنوان آگهی برتر مطبوعات کشور در فصل پاییز شناخته شد