آیا واقعاً من مفسد فی الارض هستم؟

وکیل مدافع بابک زنجانی می گوید موکلش پس از شنیدن حکم اعدام از وکلای خود خواسته صرف نظر از اینکه چنین رأیی صادره شده، همچنان کار انتقال پول و تسویه بدهی با شرکت نفت را به جدیت پیگیری کنند. وی افزود: وقتی زنجانی از مفاد رأی مطلع شد از من پرسید آیا واقعاً من مفسد فی الارض هستم؟