آیت الله جنتی: برخی در انتخابات به دنبال اعمال فشار بر شورای نگهبان بودند

آیت الله جنتی اگرچه عضو مجلس خبرگان است اما امروز در کسوت دبیر شورای نگهبان، سخنران آخرین اجلاسیه چهارمین مجلس خبرگان رهبری بود.