آیت الله علم الهدی گزینه مناسبی برای مدیریت حوزه علمیه خراسان است

امام جمعه موقت تهران اظهار امیدواری کرد؛ مسئولیت هدایت حوزه علمیه خراسان پس از مرحوم آیت الله واعظ طبسی به آیت الله علم الهدی، امام جمعه مشهد واگذار شود.