آیت الله مکارم شیرازی پس از کاشت نهال: قطع درختان قابل توجیه نیست

یکی از مراجع تقلید پس از کاشتن نهال یک درخت در قم، گفت: قطع درختان قابل توجیه نیست و از طرفی کاشت درخت برای زندگی بشر واجب است.