آینده «ما و عربستان» را در مناظره 180 درجه شبکه افق ببینید

شهیدخبر(شهیدنیوز): پنجمین قسمت برنامه “180 درجه» با موضوع آینده روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، دوشنبه 17 اسفند از شبکه افق پخش می شود.