ابتکاری به نام HALO؛ محافظ جدید رانندگان در مسابقات فرمول یک

همگان از اتومبیل رانی به عنوان یکی از خطرناک ترین ورزش های جهان یاد می کنند، اما واقعیت چیز دیگریست.
بعد از تراژدی مرگ ایرتون سنا در سال 1994، ایمنی در دنیای مسابقات اتومبیل رانی به نحو چشمگیری بهبود یافت و حالا این ورزش به خصوص در رده های حرفه ای، در میان کم تلفات ترین ورزش های جهان قرار می گیرد.

خودروهای فرمول یک در چند سال اخیر به شکل تحسین برانگیزی ایمن شده اند و این مهم به لطف تکنولوژی های جدید ساخت و استفاده هرچه بیشتر از مواد مقاوم نظیر فیبرهای کربن امکان پذیر شده است.
در واقع ایمنی این …