ابراز تاسف خاتمی از نبود یزدی و مصباح در خبرگان آینده

عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری، از حضور نداشتن آیات محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی در مجلس خبرگان آینده ابراز تاسف کرد.