ابراهیم رئیسی را بیشتر بشناسید

پس از وداع با پیکر آیت الله واعظ خراسانی موجی از گمانه زنی ها در باره نحوه اداره بزرگترین موسسه مذهبی ، فرهنگی و اقتصادی کشور به راه افتاد.نام ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور نیز یکی از گزینه های مطرح این سمت در رسانه ها مطرح شد و پس از اظهارات محسنی اژه ای در نشست خبری ، احتمال ریاست او به عنوان تولیت آستان قدس رضوی قوت گرفت.