اتصال ۹۰ درصد خودروها به اینترنت

پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: اولین همایش خدمات دستگاه به دستگاه و اینترنت اشیاء امروز با همت اپراتور دوم ارتباطی کشور و حضور نمایندگانی از بخش های مختلف صنعت جهت آشنایی با M2M در محل کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
در این همایش یک روزه که با رویکرد فرهنگ سازی و بازاریابی برگزار شد، تعداد دستگاه های متصل به اینترنت در حال حاضر 20 میلیارد و به عبارتی هفت برابر جمعیت کره زمین تخمین زده شد؛ مسئولان راهکارهای سازمانی ایرانسل گزارشی از آمارهای ارائه شده در ارتباط با روند توسعه خدمات M2M ارائه دادند و گفتند …