اتهام زنی دوباره ترامپ به ایران

ترامپ با متهم کردن ایران به اطلاع داشتن از سرنوشت “رابرت لوینسون» وعده پیگیری سرنوشت وی در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را داد.