اجرای بیش از 100 عنوان برنامه طرح استقبال از بهار در غربی ترین نقطه پایتخت

ایرانا :معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 21 از اجرای بیش از 100 عنوان برنامه فرهنگی ، تفریحی ، هنری و مناسبتی در راستای طرح استقبال از بهار در این منطقه خبر داد .