احتمال لغو انتخابات دور دوم دربرخی حوزه های انتخابیه

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، حد نصاب ورود به مجلس از 25 درصد کل آراء به 20 درصد می رسد.