احتمال لغو انتخابات دور دوم در برخی حوزه های انتخابیه بالا گرفت

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از آنجا که در طرح ارائه شده به مجلس درباره رسیدن حد نصاب ورود به مجلس از 25 درصد کل آراء به 20 درصد، ماده ای دیگر وجود دارد که بلافاصله پس از تأیید شورای نگهبان و تصویب در مجلس، طرح لازم الاجرا است، احتمال لغو انتخابات دور دوم در برخی حوزه های انتخابیه نیز وجود دارد.