احمدزاده از سرمربی گری شهرداری استعفا داد / حضور احمدزاده در ملوان بندرانزلی

احرار خبر: محمد احمدزاده سرمربی تیم شهرداری اردبیل بعد از کسب نتایج ضعیف در لیگ دسته دو از سرمربی گری تیم شهرداری اردبیل استعفا داد.