احمدی نژاد رجال الغیب نیست!

رئیس جمهور سابق شکست سنگین اصولگرایان در انتخابات را پیش بینی کرده بود اما…
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: تقریبا یا تحقیقا سه هفته مانده به انتخابات هفتم اسفندماه 1394، انتشار یک خبر، برخی را شوکه و بخشی از نگاه و توجه جامعه را به خود جلب کرد؛ آن خبر این بود: “رئیس جمهور سابق در تازه ترین موضع گیری سیاسی خود پیش بینی کرد اصولگرایان در انتخابات مجلس شکست سنگینی خواهند خورد.»
این خبرکه برای نخستین بار روی خروجی “پایش» قرارگرفته بود، نقل قولی از محمود احمدی نژاد را بر خلاف خواست اصولگرایان ـ خاصه طرفداران …