اختتامیه جشنواره‌های «پایتخت کتاب ایران» و «روستاها و عشایر دوستدار کتاب»