اختلاف روسیه با غرب بابت گزارش آژانس از ایران

منابع خبری از اختلاف روسیه با غرب پیرامون جزییات اطلاعات دریافتی از برنامه هسته ای ایران خبر می دهند و برخیکشورهای غربی دخیل در توافق با ایران آخرین گزارش آژانس اتمی را سطحی نامیده اند.