ادامه محکومیت ها علیه اعمال فشارهای تازه علیه حزب الله لبنان

عربستان در حالی حزب الله لبنان را مجرم شناخته و اتهام تروریست بودن را به آن وارد آورده است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا از تسلیم شدن در برابر فشارهای شدید اسرائیل و آمریکا برای قرار دادن نام این حزب در فهرست گروه های تروریستی خودداری کرده اند