ادعاهای توخالی مسئولین بانک مرکزی

با فرض صحیح بودن ادعاهای دولتمردان اقتصادی، به غیر از مانور رسانه ای در رفت و آمدهای هیات های تجاری، عملا تحولی حتی جزئی در تورم و روابط تجاری اتفاق نیافتاده است.