ادعای تازه وکیل بابک زنجانی

وکیل مدافع بابک زنجانی مدعی شد: “کارگزاران بانک مقصدی که بانک مرکزی و شرکت نفت برای واریز بدهی موکلم در خارج از کشور معرفی کرده بود، از دریافت وجه و انتقال آن خودداری کرده است.»
رسول کوهپایه زاده به “ایسنا» گفت: “به تاریخ 4 مارس یعنی روز جمعه [14 اسفندماه] بانک کارگزار نامه ای را رسماً به وکلای خارج از کشور زنجانی ابلاغ کرده مبنی بر اینکه ما از دریافت این مبلغ فعلاً معذوریم؛ البته گفته اند که فرصتی را به ما بدهید تا موضوع را در هیأت مدیره مطرح کنیم تا جواب شما را بدهیم. اکنون کارگزار بانک مقصد که …